Struijk diensten

Sloop flat Rotterdam Hoogvliet

In Rotterdam Hoogvliet hebben wij diverse sloopwerkzaamheden uitgevoerd als voorbereiding op de sanering van asbesthoudende materialen in de flat.

Bekijk project

Bodemsanering 3e Pijnackerstraat Rotterdam

In het centrum van Rotterdam is door Struijk een bodemsanering uitgevoerd.  Wat deze klus extra bijzonder maakt is het feit dat de oude gevel moet blijven staan en verwerkt wordt in de nieuwbouw.  

Bekijk project

Sloop Wellantcollege Rotterdam

Het voormalige Wellantcollege in Rotterdam moet plaatsmaken voor de te bouwen Rotterdamse stadswijk: Nieuw Kralingen. Struijk voert hier grootschalige sloopwerkzaamheden uit.

 

Bekijk project

Asbestsanering school Rotterdam

In Rotterdam hebben wij asbesthoudende materialen verwijderd op diverse locaties in en rondom een voormalige schoolgebouw.

Bekijk project

Asbestsanering gevelpanelen Schoonhoven

In Schoonhoven hebben wij bij 18 woningen asbesthoudende gevelpanelen in de achtergevels verwijderd.

Bekijk project

Sloop school Rotterdam

In Rotterdam voeren wij de sloop uit van de voormalige Nicolaasschool aan de Schiedamseweg 280-282 te Rotterdam.

 

Bekijk project

Sloopwerkzaamheden brug Eiland van Brienenoord Rotterdam

Pal onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wandel je door een prachtig natuurgebied met bos, grasvlakten, open water, kleine poelen en langs een heuse getijdengeul.  Op dit moment voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit om het eiland toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor recreatie. Struijk voert de sloop uit van de oude toegangsbrug naar het eiland.

Bekijk project

Hergebruik terrastegels nieuwbouw appartement

Bij de nieuwbouw van een appartement waren terrastegels toegepast op het balkon. De koper wilde deze vervangen voor andere tegels. Aan ons de vraag of wij de terrastegels konden hergebruiken.

Bekijk project

Sloopwerkzaamheden 2e en 3e Pijnackerstraat Rotterdam

In de Gemeente Rotterdam voeren wij sloopwerkzaamheden uit in de 2e en 3e Pijnackerstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. sloopwerkzaamheden 2 voormalige scholen;
b. asbestverwijdering uit beide panden;
c. verwijderen sterk verontreinigde grond onder de panden;
d. verrichten grondwerk bouwrijp maken locatie;
e. aanbrengen lage damwanden t.b.v. bouwrijp maken.

Bekijk project

Slopen onder water in haven Rotterdam

In de havens van Rotterdam is een aanvaring geweest met een fenderpaal (afmeerpaal) voor zeeschepen. De paal was hierdoor ernstig beschadigd geraakt en moest worden vervangen. Struijk is gevraagd om mee te denken in de vervanging van de fenderpaal en de benodigde sloopwerkzaamheden onder water.

 

Bekijk project