Struijk diensten

Chroom-6 sanering

Wij zijn de specialist in Chroom-6 sanering van Rotterdam tot en met Den Haag en verder.

 • Ervaren specialisten
 • Kwaliteit staat altijd voorop
 • Nuchter advies op maat
 • Sinds 1938

Meer weten over CHROOM-6?

Bel onze adviseurs op  0180 514 822, of vul uw wensen in en wij bellen u.

Veilig werken met Chroom-6

 1. Ik wil een gecoate of geverfde toepassing schoonmaken, schuren of bewerken. Hoe weet ik of ik te maken heb met chroom-6?
  Met een röntgenapparaat (XRF Analyser) is het mogelijk om direct op locatie de aanwezigheid van chroom vast testellen. Wordt er chroom gevonden op een bepaald constructie-onderdeel, dan kan met een chemische analyse chroom-6 worden aangetoond.
 1. Als ik te maken heb met chroom-6, hoe kom ik hier dan op een veilige manier vanaf?
  Afhankelijk van wat u met de toepassing wilt doen, maken we een risicobeoordeling en plan van aanpak voor u. Wij kunnen als gespecialiseerde saneerder chroom-6  op een veilige en efficiënte manier verwijderen.  ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben - met expertise uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6. Struijk werkt volgens dit beheersregime en is gecertificeerd voor het uitvoeren van chroom-6 saneringen.
 1. Hoe weet ik of de locatie weer veilig is na de sanering?
  Na afloop van de werkzaamheden wordt door de verantwoordelijke gecontroleerd of mogelijk chroom-6 houdend materiaal is achtergebleven (stof, restanten verfschilfers). Indien hiervan geen sprake is kan de locatie worden opgeleverd. 
 1. Wat gebeurd er met het vrijkomend chroom-6 houdende materiaal?
  Indien de chroom gehaltes groter zijn dan 0,1%, is er sprake van gevaarlijk afval. Dit komt in de praktijk echter nagenoeg niet voor. Het afval bevat volgens de afvalregels meestal zo weinig chroom-6 dat dit geen gevaarlijk afval is. Hoewel wet- en regelgeving verwerking dus toestaat, blijkt het in de praktijk lastig om partijen bereid te vinden chroom-6-houdend afval aan te nemen. Wij hebben echter goede contacten met diverse schrootverwerkers die chroom-6 houdend materiaal innemen en verwerken.
 1. Er blijven nog toepassingen achter waar chroom-6 in zit. Wat doe ik hiermee?
  U kunt hiervoor een beheersplan laten opstellen waarin staat onder welke omstandigheden de chroom-6  toepassingen kunnen blijven zitten.

De belangrijkste informatie over Chroom-6

Wat is chroom-6:
Chroom-6 is in feite een handig goedje: deze geproduceerde variant van natuurlijk chroom hecht zich gemakkelijk aan allerlei andere metalen en kan verwerkt worden in onder meer hout, verf en plastic. Als deklaag of ingrediënt van bouwmaterialen biedt het extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Denk aan roestvrij staal, chromen afwerking van voertuigen, beschermende verf, geïmpregneerd hout en als deklaag van militaire voertuigen. In vaste vorm kan chroom-6 geen kwaad, het wordt pas gevaarlijk als stof of damp vrijkomt bij bijvoorbeeld schuren, stralen of slijpen.

Wat veroorzaakt blootstelling aan chroom-6:
Chroom-6 kan bij mensen tot onder meer longkanker en neus(bijholte)kanker leiden. Ook kunnen er allergische reacties op de huid voorkomen wanneer mensen in aanraking komen met de stof. Bovendien kan het astma en verschillende longziekten en longaandoeningen veroorzaken.

Breed gebruik van chroom-6 :
Sinds 2006 mag chroom-6 in Europa niet meer worden toegepast in nieuwe voertuigen en elektronische apparatuur. Sommige kleurstoffen zijn in 2015 verboden. Pas in 2017 is een aanzet gegeven om het verwerken van verf met chroom-6  in Europa zonder ontheffing te verbieden. Ook als chroom-6  niet meer mag worden gebruikt, blijft het gevaar van blootstelling bij onderhoudswerkzaamheden bestaan. Het is op veel verschillende plekken gebruikt. Chroom-6 -houdende verf is bijvoorbeeld een wondermiddel tegen roest.

Grenswaarde chroom-6 :
De grenswaarde voor de concentratie chroom-6  in de lucht is in 2017 verlaagd tot 1 microgram/m3. Deze waarde is zó laag dat veiligheidsmaatregelen bij bewerking verplicht zijn, om blootstelling aan chroom-6  houdende stof, rook of damp te voorkomen.

Met welke wet- en regelgeving hebben werkgevers te maken als het gaat om de veiligheid van hun werknemers?
De veiligheid van werknemers is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Arbeidsomstandighedenwetgeving en Europese regelgeving.

Een van de belangrijkste artikelen uit het BW is artikel 7:658 BW. In dit artikel staat kort gezegd dat iedere werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever moet maatregelen nemen om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Denk aan het veilig inrichten en onderhouden van de werkplek, werktuigen en gereedschappen, het geven van (werk) instructies en het voldoen aan de Arbowet en andere publiekrechtelijke regelingen.