Struijk diensten

De route van Struijk naar een duurzame toekomst!

Al jarenlang dé specialist in duurzaam slopen van Rotterdam tot Den Haag en verder.

Vrijblijvend advies of offerte? Bel onze adviseurs op 0180 514 822, of vul uw wensen in en wij bellen u.

Duurzame oplossingen

Struijk wil een positieve impact maken binnen de circulaire transitie en energietransitie. In samenwerking met onze ketenpartners willen we de herbruikbaarheid van materialen optimaliseren en de CO2- en stikstofuitstoot minimaliseren.

Onze focus op de transitiethema's:

  • Binnen de circulaire transitie focust Struijk op het minimaliseren van grondstofgebruik en het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten, materialen en grondstoffen.
  • Binnen de energietransitie focust Struijk op het minimaliseren van uitstoot en schadelijke stoffen en het maximaliseren van slimme energieoplossingen.

Circulaire transitie

Struijk garandeert een volledig duurzaam sloopproces met volledig hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen, met als belangrijke kenmerken:

  • Opstellen van een materialenpaspoort van producten en grondstoffen die vrijkomen op onze projecten en die zich lenen voor hoogwaardig hergebruik of recycling.
  • Aanbieden van vrijkomende materialen op de Insert Marktplaats. De materialen die in het materialenpaspoort staan plaatsen wij op De Insert Marktplaats. Dit is het circulaire platform ter bevordering van de afzet van herbruikbare bouwmaterialen.
  • Handmatige voorsloop waarbij direct herbruikbare producten worden gedemonteerd.
  • Ver doorgevoerde afvalstoffenscheiding om hergebruik of recycling te optimaliseren.

Struijk geeft invulling aan onderwerpen als groenere bedrijfsvoering, hergebruik van energie, zoeken naar alternatief energiegebruik, bevorderen van het hergebruik van materialen en stimuleren dat opdrachtgevers hiervoor kiezen.  Struijk is gecertificeerd volgens de C02 Prestatieladder (CO2-bewust certificaat niveau 5).

Alle informatie over de CO2 Prestatieladder vindt u  hier

 

Energietransitie

Struijk reduceert zijn emissie door het:

  • Terugdringing van CO2 uitstoot in het gehele proces.
  • Het efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het inzetten van HVO brandstof.
  • Het vergroten van het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon- en windenergie.
  • Elektrificeren van ons materieel en ons wagenpark.