Struijk diensten

Vrijblijvend advies of offerte? Bel onze adviseurs op  0180 514 822, of vul uw wensen in en wij bellen u.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering en strategie. Struijk geeft concreet invulling aan veranderende maatschappelijke wensen door het realiseren van blijvende kwaliteit. 

We onderzoeken de mogelijkheden om veranderingen in onze processen te beheersen en daarbij de kosten van de levenscycli zo laag mogelijk te houden. 

Struijk geeft invulling aan onderwerpen als groenere bedrijfsvoering, hergebruik van energie, zoeken naar alternatief energiegebruik, bevorderen van het hergebruik van materialen en stimuleren dat opdrachtgevers hiervoor kiezen. 

De werkwijze van al onze medewerkers is hierbij de belangrijkste factor, Struijk doet er alles aan om MVO tot een succes te maken. 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

Lees meer op de website van Stichting Klimaatvriendelijk aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

De directie

Documenten CO2 prestatieladder

2024

Struijk Sloop- en Grondwerken Nederland B.V. behaalde samen met Mobilis, Voorbij Funderingstechniek en Voton als TBI infra, het hoogste CO2 bewust certificaat trede 5.

Informatie over de CO2 prestatieladder van TBI Infra vindt u hier. 

Naar archiefpagina