Struijk diensten

Struijk: Groot in bijzondere projecten!!

Vrijblijvend advies of offerte? Bel onze adviseurs op  0180 514 822, of vul uw wensen in en wij bellen u.

Trots Op Veilig Slopen (TOVS)

Wij zijn trots hoe bewust we ons zijn van veiligheid op onze projecten, maar ook daarbuiten. 

Wij zijn ook trots op onze medewerkers, omdat zij te maken hebben met veiligheid en ervoor zorgen dat we allemaal ons werk zo veilig mogelijk kunnen doen en dat er zo min mogelijk onveilige situaties ontstaan. 

Veiligheid is geen losstaand onderwerp dat naast de “normale” werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf verankerd te zijn. Om hier invulling aan te geven heeft Struijk een veiligheidsprogramma ontwikkeld.  Ons veiligheidsprogramma heet TOVS. Trots Op Veilig Slopen.

Het bestaat uit een TOVS statement met 5 bijbehorende principes. De principes geven aan waar we voor staan en dienen als handvatten voor veilig handelen en besluitvorming. 

Onze 5 TOVS veiligheidsprincipes zijn:

  • We nemen verantwoordelijkheid voor onze veiligheid
  • We bereiden ons goed voor en bespreken risico’s en dilemma’s
  • We spreken elkaar aan op onveilige situaties
  • We stoppen onveilig werk
  • We houden ons aan de afgesproken regels

 

TOVS in de praktijk

TOVS is verweven in het hele project van calculatie tot en met evaluatie. De kern is dat risico’s en dilemma’s met alle in– en externe betrokkenen worden besproken.

Veiligheid wordt besproken bij overdrachten tussen afdelingen op kantoor en op de projectlocatie maakt men "TOVS-afspraken" met elkaar voordat het werk start. Dat betekent dat we samen bepalen hoe we de werkzaamheden veilig gaan uitvoeren. 

Daarnaast wordt door middel van posters, toolboxmeeting en diverse personeelsoverleggen regelmatig stilgestaan bij TOVS. Er worden voorbeelden uit de praktijk opgehaald en met elkaar gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren. Een TOVS aanpak is op een gelijkwaardige manier met elkaar communiceren en elkaar aanspreken, ondersteunen en coachen om tot een hoger veiligheidsbewustzijnsniveau te komen. 

 

Struijk Sloop- en Grondwerken Nederland B.V. is in het bezit van het certificaat  Safety Culture Ladder trede 3.