Struijk diensten

Struijk: ervaren partner in vakkundig sloopwerk

U bevindt zich hier: Struijk
Projecten

Sloop school Rotterdam

In Rotterdam voeren wij de sloop uit van de voormalige Nicolaasschool aan de Schiedamseweg 280-282 te Rotterdam.

 

Bekijk project

Sloopwerkzaamheden brug Eiland van Brienenoord Rotterdam

Pal onder de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wandel je door een prachtig natuurgebied met bos, grasvlakten, open water, kleine poelen en langs een heuse getijdengeul.  Op dit moment voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit om het eiland toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor recreatie. Struijk voert de sloop uit van de oude toegangsbrug naar het eiland.

Bekijk project

Hergebruik terrastegels nieuwbouw appartement

Bij de nieuwbouw van een appartement waren terrastegels toegepast op het balkon. De koper wilde deze vervangen voor andere tegels. Aan ons de vraag of wij de terrastegels konden hergebruiken.

Bekijk project

Sloopwerkzaamheden 2e en 3e Pijnackerstraat Rotterdam

In de Gemeente Rotterdam voeren wij sloopwerkzaamheden uit in de 2e en 3e Pijnackerstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. sloopwerkzaamheden 2 voormalige scholen;
b. asbestverwijdering uit beide panden;
c. verwijderen sterk verontreinigde grond onder de panden;
d. verrichten grondwerk bouwrijp maken locatie;
e. aanbrengen lage damwanden t.b.v. bouwrijp maken.

Bekijk project

Slopen onder water in haven Rotterdam

In de havens van Rotterdam is een aanvaring geweest met een fenderpaal (afmeerpaal) voor zeeschepen. De paal was hierdoor ernstig beschadigd geraakt en moest worden vervangen. Struijk is gevraagd om mee te denken in de vervanging van de fenderpaal en de benodigde sloopwerkzaamheden onder water.

 

Bekijk project

Slopen woningen Heijplaat Rotterdam

In de wijk Heijplaat te Rotterdam slopen wij een aantal woningen en winkels.

 

Bekijk project

Sloop laadinstallatie steiger Vlaardingen

In Vlaardingen hebben wij een laadinstallatie van een betonnen steiger verwijderd.

 

Bekijk project

Sloop- en grondwerk aanbouwen centrum Rotterdam

In een aantal aanbouwen gelegen in het centrum van Rotterdam hebben wij de betonvloeren verwijderd.  Het gaat om een oppervlakte van 570 vierkante meter.

 

Bekijk project

Grondwerk fundering bedrijfsgebouw Krimpen aan de Lek

In Krimpen aan de Lek hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor de nieuwbouw van 6 bedrijfsloodsen.

Bekijk project

Verwijderen betonblok in de haven van Rotterdam

Op de bodem van de Rotterdamse haven hebben wij een groot betonblok verwijderd. De moeilijkheid hierbij was dat het blok op circa 13 meter diepte lag.

Bekijk project