Struijk diensten

Sloopwerkzaamheden 2e en 3e Pijnackerstraat Rotterdam

U bevindt zich hier: Struijk
Projecten
Sloopwerkzaamheden 2e en 3e Pijnackerstraat Rotterdam
terug naar overzicht

Sloopwerkzaamheden 2e en 3e Pijnackerstraat Rotterdam

In de Gemeente Rotterdam voeren wij sloopwerkzaamheden uit in de 2e en 3e Pijnackerstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. sloopwerkzaamheden 2 voormalige scholen;
b. asbestverwijdering uit beide panden;
c. verwijderen sterk verontreinigde grond onder de panden;
d. verrichten grondwerk bouwrijp maken locatie;
e. aanbrengen lage damwanden t.b.v. bouwrijp maken.

De schoolgevel aan de 2e Pijnackerstraat blijft bij de sloopwerkzaamheden behouden en hiervoor zal een tijdelijke constructie worden aangebracht op het trottoir aan de 2e Pijnackerstraat. Na de sloop start de bouwer met het boren van de heipalen voor het project. Daarna zal er gestart worden met de verdere bouw. De bouw van de supermarkt en de 10 woningen is naar verwachting gereed rond de bouwvak van 2022.

Foto's