Struijk diensten

Struijk: ervaren partner in vakkundig sloopwerk

U bevindt zich hier: Struijk
Projecten

Funderingsherstel en graven kelderbakken Schiedam

In Schiedam zijn wij bezig met het grondwerk onder vijf woningen. Er moet funderingsherstel plaatsvinden waarbij de woningen voorzien worden van een kelder.

 

Bekijk project

Grondwerk fundering bedrijfsgebouw Krimpen aan de Lek

In Krimpen aan de Lek hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor de nieuwbouw van 6 bedrijfsloodsen.

Bekijk project

Sloopwerk aan de Haringvliet Rotterdam

Struijk heeft opdracht gekregen voor sloopwerkzaamheden die nodig zijn voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van een zinker in de Haringvliet in het centrum van Rotterdam.

Bekijk project

Depotinrichting De Zaag Krimpen aan de Lek

Voor de dijkversterking in Krimpen legt Struijk een depot aan voor opslag van damwanden en menggranulaat. Het depot wordt aangelegd op industrieterrein de Zaag in Krimpen aan de Lek.

Bekijk project

Grondwerk Boston en Seattle Rotterdam

Boston & Seattle zijn twee nieuwe woontorens die gebouwd worden aan de Otto Reuchlinweg op de Wilhelminapier in Rotterdam. De twee torens met 220 appartementen worden 70 meter hoog. De woontorens krijgen een onderbouw van 5 verdiepingen met een ruimte van ca. 1.500 m2 voor commerciële ruimte voor cultuur, winkels en horeca, parkeerplaatsen voor de bewoners en een tweelaagse, ondergrondse openbare parkeergarage.

Bekijk project

Grondwerk Afvalwaterzuivering Krimpen aan de Lek

Op het terrein van de afvalwaterzuivering in Krimpen aan de Lek is door ons divers grondwerk uitgevoerd. Het grondwerk was benodigd voor de aanleg van nieuwe verhardingen en voor nieuwe gebouwen op het terrein.

Tevens hebben wij nieuwe onderlagen van puingranulaat aangebracht en verdicht, waarover wij nieuw asfalt hebben aangebracht.

Bekijk project

Grondwerk spoortunnel Delft

Midden in de stad Delft werken wij aan het project Spoortunnel Delft. Hier moet de komende jaren ca. 1,5 miljoen ton grond ontgraven en afgevoerd worden en op ca. 20 locaties moet er een bodemsanering uitgevoerd worden. Tevens wordt er nog 200.000 ton diepwandengrond afgevoerd.

Bekijk project

Grondwerk aan de Woensdrechtstraat te Rotterdam

Na het sloopwerk aan de Woensdrechtstraat in Rotterdam is het grondwerk gestart. Eerst zijn er damwanden en een duiker geplaatst, daarna is er een waterbodemsanering uitgevoerd. Nadat dit allemaal gereed was is het nodige grondwerk uitgevoerd en kan binnenkort de nieuw aan te leggen weg gerealiseerd worden.

Bekijk project