Struijk diensten

Bodemsaneringen Spoorzone Delft

Op het project Spoorzone Delft heeft Struijk meerdere bodemsaneringen uitgevoerd.  T.h.v. de Coenderstraat was in het talud van het spoor een bodemverontreiniging aanwezig tot een diepte van circa 50 cm en t.h.v. het Locomotiefpad was een verontreiniging aanwezig in de voormalige spoorbaan. 

Bekijk project

Bodemsanering voor diepriool Catharijnesingel Utrecht

In Utrecht hebben wij een bodemsanering uitgevoerd voor de aanleg van een diepriool. De sanering was vooral moeilijk door de locatie en de ontgraving tussen damwanden. Daarbij moest de sanering worden uitgevoerd tot een diepte van 3 meter.

Bekijk project

Bodemsanering Noordwal Veenkade Den Haag

De te saneren duiker was door de opdrachtgever dichtgezet met damwanden. Na het dichtzetten is het oppervlaktewater afgepompt via een bezinkbak naar het naastgelegen open water.

Bekijk project

Bodemsanering in de Oranjeboomstraat te Rotterdam

Nadat de sloop van de panden was uitgevoerd is er begonnen met het afgraven van de slooplocatie. In de grond is een bodemverontreiniging aangetroffen welke door ons is gesaneerd. Op de foto's ziet u de werkzaamheden en een medewerker die met meetapparatuur de verontreiniging meet.

Bekijk project

Bodemsanering in de 2e Rosestraat, Rotterdam Zuid

De locatie is gelegen op de hoek van de Laan op Zuid en de 2e Rosestraat te Rotterdam en heeft een oppervlakte van circa 25.650 m2. Reeds vanaf het einde van de 19e eeuw is de locatie in gebruik geweest als spoorwegemplacement / rangeerterrein van de NS. Op deze locatie was rails op ballastgrind aanwezig, een werkplaats van de NS, een tankenpark en een aantal vrij liggende tanks. Het toekomstige gebruik van de locatie is wonen met tuin.

Bekijk project

Waterbodemsanering Voorplein Spoorzone Delft

Op het project Spoorzone te Delft heeft Struijk een waterbodemsanering uitgevoerd in de Westsingelgracht ter hoogte van het Voorplein. De werkzaamheden waren benodigd voor het maken van een brug. De waterbodem was sterk verontreinigd met koper en daardoor was het slib niet toepasbaar. De ontgraving werd bemoeilijkt omdat deze binnen de geplaatste damwandkuip uitgevoerd moest worden.

Bekijk project

Asbestsanering rioolgemaal Rozenburg

In Rozenburg saneren wij diverse asbesthoudende toepassing die aanwezig zijn in een rioolgemaal. Het rioolgemaal wordt gerenoveerd en daarom kan nu al het asbest gesaneerd worden.

Bekijk project

Asbestsanering koelcel Rotterdam

In Rotterdam hebben wij een asbesthoudende koelcel achter een winkel gesaneerd. De koelcel bestond in zijn geheel uit asbesthoudend materiaal.

Bekijk project

Asbestsanering garage Krimpen a/d IJssel

In een garage van een woonhuis was onder de schuine kap asbesthoudende beplating aanwezig. De opdrachtgever wilde dit snel gesaneerd hebben en vroeg aan Struijk dit voor hem te regelen.

Bekijk project

Asbestsanering loods en kantoor Vianen

In een loods met kantoor te Vianen heeft Struijk Milieu diverse asbesthoudende plafonds gesaneerd. De plafonds waren aanwezig in de meterkast, de CV-ruimte en de archiefruimten.

Bekijk project