Struijk diensten

Sloopwerk en reconstructie Waalkade in Nijmegen

In Nijmegen heeft Struijk Sloopwerken, in opdracht van Colijn Aannemingsbedrijf b.v., meegewerkt aan het sloopwerk en de reconstructie van de Waalhavenkade. De werkzaamheden bestonden uit het afsnijden van de stalen deksloof om een rechte damwand bovenzijde te verkrijgen voor het verwijderen van de damwand en het slopen van al het aanwezige betonwerk.

Bekijk project

Sloopwerk Rotterdam Centraal Station

Ruim 5 jaar geleden hebben wij de markante entree en de metrohal van Rotterdam Centraal gesloopt. Daarna zijn alle perronkappen in de laatste jaren verwijderd om plaats te maken voor een geheel nieuwe glazen kap van 25.000 m2 welke over het station is gebouwd.

Bekijk project

Sloopwerk van Imax-theater in Rotterdam 

De sloop van het Imax-theater aan de Schiedamsedijk in Rotterdam is gereed. Struijk heeft in samenspraak met Gemeentewerken Rotterdam en Heddes Bouw en Ontwikkeling eerst een zeer uitgebreid plan van aanpak uitgewerkt. Dit was noodzakelijk aangezien de stabiliteit van het pand vanwege eerdere (door derden uitgevoerde) sloopactiviteiten zeer te wensen overliet.

Bekijk project

Duurzaam sloopwerk Frans Naereboutstraat, Dordrecht

In Dordrecht aan de Frans Naereboutstraat worden in opdracht van wooncorporatie Woonbron 2 flats door ons duurzaam gesloopt. Dakpannen worden er één voor één af gehaald en hergebruikt bij renovaties en stormschade.

Bekijk project

Sloop brug 85 te Den Haag

In Den Haag zijn wij gestart met het slopen van brug 85 welke in ca. 1932 is aangelegd. De brug is ca. 30 meter lang en 5 meter breed over de Schenk in de Laan van N.O.I. De brug bestaat uit stalen liggers met een in het werk gestort betonnen dek. Het brugdek is opgelegd op betonnen landhoofden, voorzien van metselwerk aan de zichtzijde. 

Bekijk project

Bodemsanering Baambrugge

In Baambrugge hebben wij een bodemsanering uitgevoerd voor de nieuwbouw van een woning. De sterk verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Bekijk project

Bodemsanering Maasvlakte Rotterdam

Op het terrein van een terminal gelegen op de Maasvlakte in Rotterdam heeft Struijk een kleine bodemsanering uitgevoerd. Na afloop van de bodemsanering heeft ook nog een grondwateronttrekking plaatsgevonden omdat er een kleine hoeveelheid grondwater verontreinigd was. 

Bekijk project

Bodemsanering Rotterdam Zuid

Na de sloop van een aantal panden voeren wij een bodemsanering uit in de Rosestraat te Rotterdam. De sanering is nodig om de fundaties van de woningen te verwijderen. De sterk verontreinigde grond wordt tijdelijk uitgeplaatst om de fundaties te slopen. Na de sloop wordt de grond weer teruggeplaatst.  

Bekijk project

Bodemsanering voormalig tankstation Schelluinen

In Schuilluinen heeft Struijk een bodemsanering uitgevoerd bij een voormalige tankstation. In de bodem was een 6.000 liter benzinetank aanwezig welke is gereinigd en afgevoerd volgens de wettelijke regels.

Bekijk project

Bodemsanering centrum Schiedam

In het centrum van Schiedam is tijdens herinrichtingswerkzaamheden onverwacht een bodemverontreiniging met asbest aangetroffen. Het gebied is direct afgedekt met folie en vervolgens is de bodem door een erkend bedrijf onderzocht.

Bekijk project