Struijk diensten

Sloopwerkzaamheden Putsebocht Rotterdam

terug naar overzicht

Sloopwerkzaamheden Putsebocht Rotterdam

In verband met de herontwikkeling van de locatie slopen wij 86 woningen en 10 bedrijfsruimten met bijbehorende bergingen en binnentuinen, met inbegrip van asbest- en bodemsanering. Het eindresultaat dient een geëgaliseerde bouwrijpe locatie te zijn.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het saneren van asbesthoudende toepassingen, het selectief en milieukundig slopen van alle bebouwingen en het saneren van een bodemverontreiniging. Afkomende materialen (herbruikbaar, niet-herbruikbaar) worden zoveel als mogelijk gescheiden naar soort en in gescheiden (afval)stromen te worden afgevoerd.

Foto's