Struijk diensten

Sloopwerk flat Colijnstraat Dordrecht

U bevindt zich hier: Struijk
Projecten
Sloopwerk flat Colijnstraat Dordrecht
terug naar overzicht

Sloopwerk flat Colijnstraat Dordrecht

In opdracht van Stichting Woonbron sloopt Struijk in Dordrecht een flat aan de Colijnstraat 8-38. De flat bestaat uit twee portieken met in totaal 16 woningen. 

Na het inrichten van het werkterrein met bouwhekken zullen de bosschages rondom de te slopen flat verwijderd worden. Hierna wordt er rondom de flat, daar waar noodzakelijk, tijdelijke verharding aangebracht in de vorm van rijplaten. 

Voorafgaande aan de totaalsloop is het noodzakelijk om een voorsloop uit te voeren. Tijdens de voorsloop worden onder andere de vloerafwerkingen, deuren, plafonds, verlichting, etc. verwijderd. 

Als de voorsloop is uitgevoerd zal de flat gesloopt gaan worden. Hiervoor zal een hydraulische machine met lange slooparm ingezet worden. Als de flat gesloopt is wordt het vrijgekomen puin afgevoerd en worden de funderingen verwijderd. 

De funderingspalen zullen worden ingekort en worden ingemeten. Ook de kabels en leidingen worden uit de ondergrond opgegraven. 

Als alle vrijkomende materialen zijn afgevoerd wordt de put aangevuld met zand, afgewerkt met teelaarde en ingezaaid met graszaad. 

Gedurende de uitvoering van het project zullen er foto’s van het werk op deze pagina worden geplaatst.

Start sloop

Op 8 april 2015 is de sloop van de eerste flat in de Colijnstraat officieel gestart. De afgelopen maand is al asbest verwijderd. De video hieronder is gemaakt tijdens de officiële start. 

Foto's