Struijk diensten

Sloop sluis Zeeburg in Amsterdam

terug naar overzicht

Sloop sluis Zeeburg in Amsterdam

Het sloopwerk van de sluis in Zeeburg te Amsterdam vordert gestaag. Het materieel is volgens de eisen van de opdrachtgever over het water aangevoerd.

Sloopwerk basculebrug met kelders

Eerst is de basculebrug over de oude schutsluis gesloopt. De basculebrug bestond uit een houten brugdek op stalen liggers en twee betonnen kelders met de contragewichten. Delen van de basculebrug worden hergebruikt voor een kunstwerk en zijn aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Sloopwerk sluiswanden en vloeren van de schutsluisen

De gemetselde sluiswanden zijn vervolgens gesloopt inclusief de sluisvloeren welke opgebouwd waren uit een balkenrooster gefundeerd op palen. Al het afkomende materiaal is geladen in beunbakken en afgevoerd naar erkende eindverwerkers.

Grondwerk

Het volledige sluiseiland zal aan het einde van het werk verwijderd moeten zijn tot de juiste diepte zoals opgegeven door onze opdrachtgever. Het eerste gedeelte van het grondwerk is door Struijk- Sloop en Grondwerken B.V. uitgevoerd. De uitkomende grond is gebruikt in een natuurvriendelijke oever welke onderdeel is van het werk.

Sloopwerk fundaties heftorens en drempel voormalige keersluis

De fundaties van de heftoren en de drempel van de voormalige keersluis welke ook onderdeel uitmaakten van het sluizencomplex worden ook nog verwijderd. Een deel van de fundaties is al verwijderd en het overige deel zal in fase 2 worden gesloopt. Ook deze werkzaamheden worden allemaal vanaf het water uitgevoerd.

Foto's