Struijk diensten

Bodemsaneringen Spoorzone Delft

terug naar overzicht

Bodemsaneringen Spoorzone Delft

Op het project Spoorzone Delft heeft Struijk meerdere bodemsaneringen uitgevoerd.

Bodemsanering in talud spoortracé

T.h.v. de Coenderstraat was in het talud van het spoor een bodemverontreiniging aanwezig tot een diepte van circa 50 cm.

Na het uitzetten van de contouren van de open ontgraving, hebben wij de verontreinigde grond in het talud tot een diepte van 0,5 m- mv (circa 150 m3) ontgraven. De milieukundige begeleider begeleide het ontgraven van de bovengrond. Nadat de verontreinigde grond binnen de aangegeven contouren was ontgraven keurde de milieukundige begeleider de ontgraving uit. De verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende eindverwerker.

Bodemsanering in spoorbaan

T.h.v. het Locomotiefpad was een verontreiniging aanwezig in de voormalige spoorbaan. De bovengrond tot circa 40 cm onder maaiveld betrof schone grond. Deze schone grond is in een tijdelijk depot naast de ontgraving geplaatst. 

Vervolgens is de de verontreinigde grondlaag op aanwijzen van de milieukundig begeleider ontgraven en afgevoerd naar een erkende eindverwerker. De totale hoeveelheid bedroeg circa 300 m3. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de klasse 3T/geenF op basis van verontreiniging met Lood en PAK.

Nadat de ontgraving was uitgekeurd is de ontgraving weer aangevuld met de schone bovengrond. 

Foto's