Struijk diensten

Bodemsanering Noordwal Veenkade Den Haag

terug naar overzicht

Bodemsanering Noordwal Veenkade Den Haag

De te saneren duiker was door de opdrachtgever dichtgezet met damwanden. Na het dichtzetten is het oppervlaktewater afgepompt via een bezinkbak naar het naastgelegen open water.

Het slib is uit de duiker verwijderd met behulp van een graafmachine met overdruk. De graafmachine was voorzien van een milieuknijper om verontreiniging van de directe omgeving tot een minimum te beperken.

De graafmachine was opgesteld nabij een gemaakt gat in het dak van de duiker. 
Vervolgens is een bobcat in de duiker gezet. Het slib dat aanwezig was in het betonnen omsloten gedeelte van de duiker is naar het opscheppunt geschoven, door middel van de bobcat met schuifblad.
Om verontreiniging te voorkomen is direct met de graafmachine in de vrachtwagens geladen. Vervolgens is het slib afgevoerd naar een erkende slibverwerker.

De oppervlakte van de duiker was circa 600 m2 (100 meter lang en 6 meter breed). Bij een gemiddelde slibdikte van 0,2 meter, bedroeg het vrijkomend volume verontreinigde slib derhalve 120 m3

Foto's