Struijk diensten

Bodemsanering Maasvlakte Rotterdam

U bevindt zich hier: Struijk
Projecten
Bodemsanering Maasvlakte Rotterdam
terug naar overzicht

Bodemsanering Maasvlakte Rotterdam

Op het terrein van een terminal gelegen op de Maasvlakte in Rotterdam heeft Struijk een kleine bodemsanering uitgevoerd. Na afloop van de bodemsanering heeft ook nog een grondwateronttrekking plaatsgevonden omdat er een kleine hoeveelheid grondwater verontreinigd was. 

Met behulp van een spuitboorkraan zijn onttrekkingsfilters tot 7 meter onder het maaiveld geplaatst. De onttrekkingsfilters zijn aangesloten op de ringleiding van de bronbemaling. Het onttrokken water is gezuiverd en geloosd op het aanwezige riool.

Foto's