Struijk diensten

Bodemsanering in de 2e Rosestraat, Rotterdam Zuid

terug naar overzicht

Bodemsanering in de 2e Rosestraat, Rotterdam Zuid

De locatie is gelegen op de hoek van de Laan op Zuid en de 2e Rosestraat te Rotterdam en heeft een oppervlakte van circa 25.650 m2. Reeds vanaf het einde van de 19e eeuw is de locatie in gebruik geweest als spoorwegemplacement / rangeerterrein van de NS. Op deze locatie was rails op ballastgrind aanwezig, een werkplaats van de NS, een tankenpark en een aantal vrij liggende tanks. Het toekomstige gebruik van de locatie is wonen met tuin.

Op diverse plaatsen is een matige tot sterke verontreinigde toplaag met minerale olie aanwezig. Ter hoogte van het voormalige tankenpark is het grondwater sterk verontreinigd met minerale olie. Tevens is op diverse plaatsen matig tot sterk verontreinigde grond met koper, zink en PAK aangetroffen. Plaatselijk is er ook sterke verontreinigingen met diverse zware metalen in het grondwater aangetroffen. De oude grote opslagtanks die wij hier aantroffen zijn door ons afgevoerd.

De verontreinigingen met minerale olie worden gesaneerd door middel van verwijdering. De verontreinigingen met zware metalen en PAK zullen worden gesaneerd door middel van isolatie.

Tijdens de werkzaamheden zal de bovengrond op het hele terrein worden doorgespit. Dit om obstakels in de ondergrond te verwijderen. Na het verwijderen van de verontreinigingen wordt het maaiveld geëgaliseerd, bemonsterd, geanalyseerd en ingemeten t.o.v. NAP. Ten slotte wordt de locatie opgehoogd tot het nieuwe maaiveldniveau. Hierbij wordt een leeflaag van 2 á 3 meter dikte aangebracht.

De aangebracht leeflaag wordt door de milieukundig begeleider gecontroleerd, zowel op dikte als op de milieuhygiënische kwaliteit. Na afronding van de saneringswerkzaamheden wordt een evaluatieverslag opgesteld met daarin beschreven de uitgevoerde werkzaamheden, de hoeveelheden en kwaliteit van de aangebrachte grond en de uiteindelijk gerealiseerde eindsituatie.

Foto's