Struijk diensten

Bodemsanering centrum Schiedam

terug naar overzicht

Bodemsanering centrum Schiedam

In het centrum van Schiedam is tijdens herinrichtingswerkzaamheden onverwacht een bodemverontreiniging met asbest aangetroffen. Het gebied is direct afgedekt met folie en vervolgens is de bodem door een erkend bedrijf onderzocht.

Uitvoering bodemsanering

De complete sanering wordt begeleid door een eigen deskundige van Struijk. Deze persoon heeft een opleiding DLP gevolgt en is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de sanering. Vooraf is door een gecertificeerd werkvoorbereider van Struijk een uitgebreid Werk- en V&G-plan geschreven welke is goedgekeurd door een externe Hogere Veiligheidskundige. Het werk is opgestart met een toolbox en gedurende de uitvoering wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. De bevindingen noteren wij in het logboek. 

Afvoer vrijkomende grond

De vrijkomende grond is verontreinigd met asbest en wordt naar een erkende eindverwerker afgevoerd. Struijk regelt hiervoor het transport en alle benodige begeleidingsbrieven welke tijdens het transport benodigd zijn.

Foto's