Struijk diensten

Uitvoerder Sloopwerken BRL SVMS-007

U bevindt zich hier: Struijk
Nieuws
Uitvoerder Sloopwerken BRL SVMS-007
terug naar overzicht

Conform de eisen uit de BRL SVMS-007 (Veilig en Milieukundig Slopen), dient bij de sloopaannemer voldoende deskundig personeel werkzaam te zijn. Zo dient er een gediplomeerd Voorman Sloopwerken en een gediplomeerd Uitvoerder Sloopwerken in dienst te zijn bij de sloopaannemer.

Voorman Sloopwerken

Recent zijn weer twee medewerkers van Struijk in het bezit gekomen van een deskundigheidsverklaring Uitvoerder Sloopwerken. Hiermee voldoen wij ruimschoots aan de gestelde eisen uit de BRL SVMS-007. Hiermee tonen wij aan dat wij kennis binnen onze organisatie van groot belang vinden.

Eisen uit de BRL SVMS-007

De gestelde eisen aan een Uitvoeder Sloopwerk zijn niet gering en bestaan o.a. uit kennis van verschillende soorten sloopobjecten, verschillende sloopmethoden, inclusief bijzondere slooptechnieken, en de toepassing van deze sloopmethoden in de slooppraktijk.

Daarnaast moet een Uitvoerder Sloopwerken de risico’s en de te treffen veiligheidsmaatregelen waarmee bij de (veilige) sloop van sloopobjecten rekening moet worden gehouden kunnen verklaren en weergeven. Hij moet kennis hebben over de materialen die vrijkomen bij de sloop van sloopobjecten, inclusief gevaarlijke stoffen zoals asbest en bouwmaterialen.

Tevens moet de Uitvoerder Sloopwerken kennis hebben van de wet- en regelgeving op het gebied van sloopwerken (Bouwbesluit 2012, asbestregelgeving, regelgeving mobiel breken en regelgeving afvoer vrijkomende sloopmaterialen).