Struijk diensten

Struijk kan uw sloopmelding verzorgen

terug naar overzicht

Voor het (gedeeltelijk) slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval bij vrijkomt en voor het slopen van asbest geldt een meldingsplicht. Dit gebeurd middels een sloopmelding. 

Indienen sloopmelding

Struijk kan voor u de sloopmelding verzorgen. De sloopmelding dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ingediendt te worden via het OmgevingsLoketOnline.  Voor asbestverwijdering in het kader van reparatie- of mutatieonderhoud geldt een afwijkende meldingstermijn van 5 werkdagen, indien de normale meldingstrmijn zal leiden tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot. 

Informatie bij de sloopmelding

Bij het doen van een sloopmelding moeten veel gegevens ingevuld en aangeleverd worden. Zoals gegevens over het te slopen bouwwerk, wie het werk uitvoert, planning, wijze van uitvoering, asbestinventarisatierapport etc. Struijk heeft hier ruime ervaring mee en levert deze informatie mee bij de sloopmelding. Dat is erg belangrijk omdat een niet juist ingediende melding, of een melding met onbrekende informatie opnieuw moet worden ingediend.

Ontvangstbevestiging

Het bouwbesluit 2012 schrijft voor dat de melder een ontvangstbevestiging van de gemeente ontvangt. Bezwaar door derden die het niet eens zijn met de sloop is niet mogelijk. 

Start- en gereedmelding sloopwerk

Twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zullen wij de gemeente hiervan in kennis stellen. De beëindiging wordt door ons uiterlijk de eerste werkdag na de dag van beëindiging aan de gemeente gemeld.

Kortom: Wij nemen u graag de zorg voor een sloopmelding uit handen.