Struijk diensten

Asbestsanering vensterbanken valt in risicoklasse 1

Asbestsanering
U bevindt zich hier: Struijk
Nieuws
Asbestsanering vensterbanken valt in risicoklasse 1
terug naar overzicht

Asbestsanering vensterbanken valt in risicoklasse 1

Asbestsanering van vensterbanken is een ingreep die relatief weinig risico met zich meebrengt. Aedes heeft daarom een verzoek ingediend om deze werkzaamheden onder risicoklasse 1 te laten vallen. De Beoordelingscommissie SCi 547 heeft het verzoek beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de sanering van asbesthoudende vensterbanken inderdaad valt onder risicoklasse 1. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten.

Aedes heeft alle blootstellingsdata, die zijn verkregen tijdens saneringen van vensterbanken, verwerkt in het rapport Landelijke afschaling volgens SCi 547: saneren van asbesthoudende vensterbanken. Dit rapport is aangeboden aan de Beoordelingscommissie SCi 547 met het verzoek de werkmethode voor vensterbanken te valideren voor risicoklasse 1. De commissie heeft het rapport beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de sanering van vensterbanken inderdaad valt onder risicoklasse 1. Belangrijke opmerking daarbij is dat alleen personen die goed zijn opgeleid en voorgelicht deze werkmethodiek uitvoeren (artikelen 4.45a en 4.45b uit het Arbeidsomstandighedenbesluit).