Struijk diensten

Al onze certificaten ondergebracht bij Eerland Certification

terug naar overzicht

Vorig jaar is besloten om met onze certificering over te gaan naar Eerland Certification B.V. De reden hiervoor is dat wij op deze manier alle certificaten van onze organisatie konden onderbrengen bij één certificerende instantie.

Inmiddels zijn alle certificaten ondergebracht bij Eerland Certification B.V.

De volgende certificaten zijn in ons bezit:

  • ISO-9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem) 
  • SVMS-007 (Systeemcertificaat Veilig- en Milieukundig Slopen)
  • C02 Prestatieladder (CO2-bewust certificaat niveau 3)
  • SC-530 (SCA Procescertificaat Asbestverwijdering) 
  • VCA Petrochemie (Veiligheid Checklist Aannemers Petrochemie)
  • ISO 14001 (Milieumanagementsysteem)
  • BRL SIKB 7000 protocol 7001 (Procescertificaat uitvoering van bodemsaneringen)