Struijk diensten

Asbestdaken verwijderen

U bevindt zich hier: Struijk
Asbestsanering
Asbestdaken verwijderen

Stap 1: Asbestinventarisatierapport

Op grond van het Arbobesluit geldt dat de asbestverwijderaar voorafgaand aan de asbestverwijdering altijd de beschikking dient te hebben over een geldig asbestinventarisatierapport. Tijdens deze inventarisatie wordt de risicoklasse bepaald, die bepalend is voor de wijze waarop de sanering moet worden uitgevoerd en welke beschermingsmaatregelen er moeten worden getroffen. 

Stap 2: Sloopmelding

Vervolgens verzorgen wij een sloopmelding bij uw gemeente. 

Stap 3: Prijsopgave Struijk

Wij maken, op basis van het asbestinventarisatierapport, een vaste prijs voor de verwijdering van uw asbestdak.

Stap 4: Uitvoering

Na uw schriftelijke opdracht plannen wij, in overleg met u, een uitvoeringsperiode.  Wij doen voor de start van de asbestverwijdering de wettelijk verplichte meldingen bij de gemeente, certificerende instelling en inspectie SZW. Vervolgens verwijderen wij uw asbestdak vakkundig en verzorgen wij de afvoer van het asbest conform de huidige wet- en regelgeving.

Stap 5: Oplevering

Na afloop van de asbestverwijdering komt een onafhankelijk laboratorium de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden controleren en vrijgeven. U krijgt hiervan een rapport. Tevens ontvangt u van ons de stortbon van het afgevoerde asbesthoudend materiaal.

Wilt u dat Struijk alles voor u regelt?

 

Bel direct: 0180-514822

 

Hans Lievaart

 

of Gerben Eikelenboom

of vul uw wensen in en wij bellen u.

Asbesthoudende dakbedekking vrijgesteld van afvalstoffenbelasting

Het storten van asbesthoudende dakbedekking is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Het materiaal dient wel afzonderlijk aangeboden te worden op de verwerkingslocatie.